ما یک سازمان خصوصی هستیم که از تغییرات مثبت حمایت می کنیم.

ماموریت ما

توانمند سازی کودکان نیازمند در زمینه آموزش ، فرهنگ ، خلاقیت و رشد برای داشتن جامعه ای بهتر و آبادتر

چشم انداز ما

ساختن جامعه ای توانمند و سالم به دور از محدودیتها و محرومیت ها برای کودکان ایران زمین

ارزش های ما

احساس ضرورت و نیاز کار فرهنگی، باعث شروع کار با کودکان، نوجوانان و جوانان، سبب به وجود آمدن انجمن هایی مانند انجمن طلوع جوانان آبادان سال 79، انجمن اندیشه فرهیختگان جوان آبادان 81 شد. یکی از اهدف این انجمن ها پرورش خلاقیت دانش و ارتقای فرهنگ، تولید سرمایه گذاری و …
موسسه هایی که در ادامه این فرآیند و تکامل این هدف تشکیل شدند، موسسه فرهنگی هدای اندیشه، موسسه جوانه های اروند و موسسه فکرپروری کودکان اروند یا فبک در سال 93 شد.
آموزش هایی که داده شد به بیش از 18 هزار نفر و برگزاری بیش از صد ها کارگاه های آموزشی، علمی تخصصی و فرهنگی در کارنامه خود داریم.
حدودا 23 سال فعالیت در زمینه کار آموزش و پژوهش در زمینه کار با کودک صورت گرفته بود، ارتقا مهارت های فکرپروری و تصمیم گیری برای آینده کودکان مناطق کم برخوردار، سبب رسین به طرح تکراه در سال 1400 شد.
در سه دهه گذشته این مساله برها دیده شده که رویکرد مدیران در کشور ما فقط به سمت رشد و پیشرفت(از نظر اقتصادی) بوده و متاسفانه توجهی به رفتار و فرهنگ جامعه (متناسب با پیشرفت) نداشته اند. سالها تجربه ما در مسیر فرهنگ و ارتباط ان با مقوله اجتماع سرانجام به آن ختم شد که توسعه باید از محرومترین مناطق جامعه شکل بگیرد و توجه به دو مولفه کوچک و زیربنایی جامعه یعنی کودک و روستا (مناطق کمتر برخوردار) می تواند شاهراه توسعه را هموار سازد. توسعه ای که نه صرفا از مسیر اقتصاد، بلکه با همنشینی فرهنگ و اقتصاد با هم شکل می گیرد.

ما بیش از 21 سال است که در حوزه کودک و توانمدسازی آن فعالیت داریم

ضرورت طرح


کم توجهی به توسعه روستایی و مناطق حاشیه شهر ها طی چند دهه گذشته موجب ازهم گسیختگی سلسله مراتب روابط شهری و روستایی گشته و به طبع آن توسعه نیافتگی روستاهای کشور و افزایش حاشیه نشینی را به دنبال داشته است.
این امر در روستاها و حاشیه شهرها موجب بروز مسائل و مشکلات فراوانی گردیده است.از جمله این مسائل می توان به کاهش مشارکت روستاییان در سرنوشت خود، پایین بودن اعتماد به نفس، فقدان یک نظام مدیریت مطلوب، بیکاری مفرط، تخلیه روستاها و مهاجرت آنان به سوی شهرها و ایجاد حاشیه نشینی اشاره کرد. این موارد موجب عدم توسعه یافتگی کامل یک جامعه می گردد و رشد و پیشرفت را تحت تاثیر قرارداده و جامعه را به سمت ناکارآمدی هدایت می کند. در این میان یکی از بهترین راه های مواجهه با این مسئله، آموزش از دوران کودکی و در روستاها می باشد. چرا که علت ناکارآمدی و توسعه نیافتگی، ریشه در عدم آموزش صحیح در دوران کودکی دارد. مهمترین مساله در آموزش، ایجاد شرایط و امکاناتی برای مطالعه کتاب و تشویق کودکان به این کار است. یکی از راهکارهای تشویق مطالعه، برگزاری کارگاه هایی با موضعات مهارت های گفتگو و رشد تفکر نقادانه و مهارت های زندگی با استفاده از روش فکرپروری یرای کودکان است. نتیجه این مرحله رشد دایره لغاط برای ارتباط موثر، همچنین کسب مهارت تفکر منطقی در کودکان است. کتاب می تواند دامنه کلام را در وجود کودک گسترده سازد و فبک مسیر کندوکاو و حل مسائل را به او نشان می دهد.
طرح تکراه، طرحی در راستای توسعه ی مهارت های فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان ساکن در مناطق کمتر برخوردار است. می توان گفت هدف اصلی این طرح، علاوه بر تقویت مهارت های ارتباطی کودکان، افزایش سرانه ی مطالعه در مسیر ارتقای علمی و فرهنگی کودکان روستاهاست. طرح تکراه، از وجوه مختلفی بر پرورش کودکان تاثیر می گذارد. کارگاه های آموزشی برای گروه های سنی مختلفی از کودکان و همچنین والدین آنها، دوره های آموزشی به روش فبک و کتابخوانی در باشگاه های مطالعاتی. لازم به ذکر است این طرح در مناطق متعلق به روستاهای اطراف آبادان و خرمشهر در شرایطی انجام می شود که در ابتدای دوره، عموما کودکان حتی قادر به صحبت به زبان فارسی، به عنوان زبان رسمی کشور، نیز نیستند. بنابراین، یکی از دستاوردهای این دوره ها می تواند یادگیری زبان رسمی کشور به عنوان پیش نیازی برای برقرای ارتباط با افراد ساکن در شهرها، و همچنین استفاده ی بهینه از امکانات موجود شهر می باشداز دوره هایی که در طرح تکراه برگزار می شود، کارگاه های اموزش مهارت های زندگی به کودکان است. هدف از این کارگاه ها، تقویت مهارت تصمیم گیری و حل مسئله، تفکر خلاقانه و نقادانه، مهارت های ارتباطی و مدیریت رابطه، خودآگاهی و همدلی، مدیریت احساسات و هیجاتات و مدیریت استرس می باشد. در هر ترمسه مهارت به شرکت کنندگان آموزش داده می شود. چشم انداز کوتاه مدت این طرح نیز، گشایش 20 شعبه تا پایان سال 1402 است.

چارچوب طرح

اجرای داستان نویسی و شعر خوانی در میان کودکان مناطق کمتر برخوردار، بر افزایش اعتماد به نفس و توسعه ی مهارت های فردی آنان تاثیر بسزایی دارد. بازی های دسته جمعی و مشارکت های گروهی نیز، منجر به تقویت روحیه ی کار تیمی می شود. در این مراکز به منظور تاثیرات شناختی – رفتاری و همچنین افزایش دایره لغات کودکان دوره های کتابخوانی دایر می شود، که در آن کودکان به صورت هفتگی یا ماهیانه، خلاصه ای از کتاب مطالعه شده در همان هفته یا ماه ارائه می دهند.یک ترم 6 ماه است که در هر ماه حداقل 10 خلاصه کتاب از هر کودک دریافت می شود. بنابراین، با بهره بردن از این دوره، کودکان به سبب پیامدهایی که مطالعه ی کتاب بر ذهن و روانشان به همراه دارد، در ابراز خود و تعاملات اجتماعی موفق تر عمل خواهد کرد. در کنار فعالیت هایی که در جهت بهبود وضعیت کودکان و رشد فردی- اجتماعی آنها صورت می گیرد، لازم است والدین محیط مناسب در منزل برای رشد فکری کودکان خود فراهم کنند و شرایط را برای پذیرش این آموزش ها و پرورش آنها محیا کنند. در جهت تحقق این موضوع، کارگاه هایی نیز برای والدین تدوین شده است که این کارگاه ها شامل نحوه ارتباط صحیص با فرزند و همچنین کارگاه های آموزشی و تفریحی با والدین می باشد. علاوه بر این، مشارکت والدین در برگزاری کلاس های آموزشی برای کودکان و کلاس هایی به روش آموزشی فبک، مسیر را برای شکوفا شدن استعدادهای کودکان هموار می کند.
لذا این طرح، بنا به نیاز جامعه و در جهت رفع نیازهای آن و بهره بردن از استعداد های کودکان مناطق کمتر برخوردار در سطح چارچوب های مشخصی برنامه ریزی شده است و مدیریت دقیقی بر اجرای آن، برای بهروه وری بهتر در نظر گرفته شده است.

کاری که ما انجام می دهیم

کلیت فعالیت تکراه در زمینه ترویج کتاب خوانی و آموزش تفکر خلاق و کسب مهارت های زندگی برای کودکان نیازمند شهر و روستاهای اطراف آبادان است