Category Archives for مقالات

تاثیر مخرب بازی های رایانه ای بر روی کودکان

تاثیر مخرب بازی های رایانه ای بر روی کودکان تاثیر مخربی که بازی‌های رایانه‌ای بر روی کودکان دارد کشنده خلاقیت و عملکرد کودکان می باشد. امروز طبع استفاده از این بازی ها به صورت موجب…

نحوه تعامل با دیگران

نحوه تعامل با دیگران بچه ها باید بزرگترها را به نام فامیل و عناوین مناسب خطاب قرار دهند. مگر آنکه یک بزرگتر از آنها بخواهید که این کار را انجام ندهند. به عنوان مثال سلام…

استفاده از کلمات لطفاً، متشکرم و متاسفم

استفاده از کلمات لطفاً، متشکرم و متاسفم گاهی وقت ها رفتارهای زیبای یک کودک طبیعتی مهربان و شاد را نشان میدهد. گاهی هم همین این گونه نیست. آموزش و تمرین رفتارهای درست ست با ملاحظه…

آموزش را چگونه شروع کنیم؟

آموزش را چگونه شروع کنیم؟ خوب است که هر سال یک موضوع و یا چند کار جدید فرزندانتان یاد بگیریم اگر کودکی در سه سالگی یاد گرفته رختخوابش را منظم و مرتب کند در ۴…

نکات آموزشی رفتاری کودکان

نکات آموزشی رفتاری کودکان که والدین باید به فرزندان خود یاد بدهند. والدینی که دارای فرزند هستند معمولاً دلشوره و نگرانی هایی را دارند که می ترسد فرزندانشان در جمع و یا در مراسمات کاری…