Category Archives for مقالات

نقش تفکر در ایجاد ارتباط موثر

ارتباط موثر و رابطه آن با تفکر گاها برای ما پیش آمده که در بیان افکار و یا نحوه برخورد ما با آنها دچار سوء تفاهم و یا مشکل شده ایم و نتوانسته ایم آن…

آموزش مهارت های زندگی

آموزش مهارت های زندگی چیزی است که مربیان و حتی والدین موظف هستند که به کودکان یاد دهند. مهارت هایی که نیاز اولیه هر شخصی است و باید از پیش از دبستان و زمانی که…

نقش سلامت روان کودکان بر جامعه

سلامت روان کودک چه نقشی بر جامعه می گزارد؟ به طور اجمالی سلامت روان به نوع تفکر، احساسات و برخود افراد بستگی دارد. مراقبت از سلامت روان به اندازه اهمیت سلامت جسم مهم و پر…

هدف و نقش آن در زندگی

هدف موتوری است که ما را به سوی آینده می کشاند. یکی از مشکلاتی که مردم ما حتی کودکان مان دچار ان شده اند این است که برنامه و هدفی برای زندگی خود ندارد و…

شخوار ذهنی

نشخوار ذهنی را شاید تا به حال شنیده باشید. این که چیست و چرا به آن دچار می شویم؟ نشخوار ذهنی افکار آزار دهنده ای است که دائم در ذهنمان آنها را تکرار می کنیم.…