فکرپروری در تکراه
درباره تکراه

جوامع توسعه یافته در کنار توجه به رشد و پیشرفت جامعه به مقوله رفتار و فرهنگ توجه داشته اند. در واقع می بایست میان رشد، پیشرفت ، فرهنگ و رفتار یک جامعه به منظور رسیدن به توسعه پایدار به توازن رسید. تکراه به معنی توانمندسازی کودکان روستایی ایران همیشه پایدار، مسیری است برای تربیت و پرورش انسان های فردا. انسان هایی که با رشد و مهارت های فردی خود، مسیر توسعه پایدار را هموار سازند.

فعالیت ها

فعالیت های تکراه

فعالیت های تکراه

مجله های تکراه

شخوار ذهنی

نشخوار ذهنی را شاید تا به حال شنیده باشید. این که چیست و چرا به آن دچار می شویم؟ نشخوار ذهنی افکار آزار دهنده ای

توضیحات بیشتر »