img
img
img
img
img
img

اهداف مشخص

اهداف طرح تکراه به شکل خلاصه به این صورت است:
• افزایش سرانه ی مطالعه • آموزش مهارت های زندگی • آموزش به والدین جهت آشنایی هر چه بیشتر با فرزندپروری • ایجاد فضای شاد و مفرح برای کودکان • رشد و ارتقای تفکر خلاق و انتقادی • تشکیل کارگروه ها و راه اندازی فعالیت ها به جهت بالا بردن روحیه ی کار تیمی • انتخاب های مطلوب تر و صحیح تر و صحیح تر در موضوعات و طول مسیر زندگی.