تاثیر مخرب بازی های رایانه ای بر روی کودکان

تاثیر مخرب بازی های رایانه ای بر روی کودکان تاثیر مخربی که بازی‌های رایانه‌ای بر روی کودکان دارد کشنده خلاقیت و عملکرد کودکان می باشد. امروز طبع استفاده از این بازی ها به صورت موجب…

نحوه تعامل با دیگران

نحوه تعامل با دیگران بچه ها باید بزرگترها را به نام فامیل و عناوین مناسب خطاب قرار دهند. مگر آنکه یک بزرگتر از آنها بخواهید که این کار را انجام ندهند. به عنوان مثال سلام…

استفاده از کلمات لطفاً، متشکرم و متاسفم

استفاده از کلمات لطفاً، متشکرم و متاسفم گاهی وقت ها رفتارهای زیبای یک کودک طبیعتی مهربان و شاد را نشان میدهد. گاهی هم همین این گونه نیست. آموزش و تمرین رفتارهای درست ست با ملاحظه…

آموزش را چگونه شروع کنیم؟

آموزش را چگونه شروع کنیم؟ خوب است که هر سال یک موضوع و یا چند کار جدید فرزندانتان یاد بگیریم اگر کودکی در سه سالگی یاد گرفته رختخوابش را منظم و مرتب کند در ۴…

نکات آموزشی رفتاری کودکان

نکات آموزشی رفتاری کودکان که والدین باید به فرزندان خود یاد بدهند. والدینی که دارای فرزند هستند معمولاً دلشوره و نگرانی هایی را دارند که می ترسد فرزندانشان در جمع و یا در مراسمات کاری…