تکراه تا کنون موفق به کمک رسانی به بیش از 5000 کودک بوده است

رسالت انسان بودن مهربانی کردن و گسترش مهربانی است

با ما در این راه هم قدم شوید

در کار خیر شریک باشید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمک به موسسه خیریه تکراه میتوانید با شماره 09160310994 تماس بگیرید.