جزئیات وبلاگ

به افراد نیازمند کمک کنید

  • Home / مقالات / درمان و پیشگیری…
درمان و پیشگیری از بیماری در کودکان نیازمند

درمان و پیشگیری از بیماری در کودکان نیازمند یکی از واجباتی است که باید به آن توجه کرد. کودکانی که آینده های این مملکت هستند و اهمیت ندادن به این موضوع خسارات جبران ناپذیری برای کودک به همراه دارد.
کودکی که بیمار باشد آسیب روحی روانی زیادی متحمل شده و نمی تواند نه در زمینه تحصیل و نه در زمینه ارتباط اجتماعی موفق و رشد کند.
چه بسا کودکانی که با نقص یا معلولیت به دنیا می آیند و این موضوع نا خواسته باعث آسیب به خانواده و خود کودک می شود.
اهمیت سلامت کودک و تاثیر آن بر جامعه
آگاهی و درک مردم به تدریج در مورد اهمیت و نقش سلامت در بچه ها نسبت به قبل بیشتر شده و تا امروز جزو موارد مهم جامعه قرار دارد.
کودکان به وسیله ی رشد نیافتگی و عدم استقلال توانایی مراقبت از خود را ندارد. کودکانی که در مناطق محروم و یا کمتر برخوردار زندگی می کنند بیشتر در معرض بیماری ها و مشکلات قرار می گیرد. مشکلاتی که به سبب آن کودک از نظر جسمی دائم بیمار باشد و یا به دلیل بالا بودن هزینه های درمان خانواده نتواند کودک خود را معالجه و در نهایت به نقض یا مرگ وی منجر شوند.
آسیب های متنوعی که درمان نشدن بیماری می تواند بر روی کودک داشته باشد شامل موارد زیر می باشد:
• مشکلات روحی و دوری از جامعه به وسیله اثری که بیماری بر روی کودک گذاشته.
تمایل نبودن به ارتباط برقرار کردن با دیگران، دوری از اجتماع ها و میل به تنها ماندن.

• تاثیر سلبی بر روی روند یادگیری و فهم مطالب در کلاس درس و مدرسه.
همان طور که گرسنگی روی روند یادگیری تاثیر می گزارد، بیماری نیز همین تاثیر را روی مغز میگذارد. این اختلال سبب درست عمل نکردن مغز کودک می شود و رفته رفته خود را ضعیف و تنبل در یادگیری می بیند به نحوی که خود را کندذهن تصور می کند.

• نقض عضو و یا از دست رفتن جان کودک.
امروزه بیماریها با وجود درمانی که دارند مثل قبل باعث هدر رفتن جان آدمی نمی شود ولی این مساله در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، می تواند خسارت آفرین باشد.
مثل عدم درمان بیماری چشمی که باعث از دست رفتن دید کودک و به سبب آن توانایی دید کودک تا آخر عمر از او سلب می شود.
• مورد آزار و اذیت قرار گرفتن از سوی دیگر بچه ها.
متاسفانه کودکانی هستند که به وسیله بیماری که دچار می شوند مورد سو استفاده بچه های دیگر قرار گرفته ضرب و شتم و وحتی آزار روانی را دچار میشوند. چه بسا این اختلال بینایی باشد و یا نقصی در جسم.

• عدم درمان می تواند منجر به بروز بیماری هایی همچون فوبیا، دو قطبی، اختلالات روانی، افسردگی مزمن و بروز خشونت و خشم ناگهانی، خودآزاری یا دگر آزاری شود.
افسردگی : یـک اختلال خلـق و خویـی اسـت کـه اغلـب در جریان سـالهای نوجوانـی پدیـدار میشـود. افسـردگی میتوانـد روی رویکردها و احساسـات کودک یـا نوجـوان تاثیـر بگـذارد و باعث شـود آنها بـرای مدت بیـش از دو هفتـه در یک دوره زمانـی، بـه صـورت غیرمعمول احسـاس ناراحتـی و یا زودنجـی کنند.

دوقطبی: ایـن اختلال باعـث میشـود حـاالت روحـی یـک فـرد بین شـادی زیاد کـه شـیدایی یـا اشـتیاق مفرط نامیـده میشـود، و ناراحتی بسـیار شـدید یا همان افسـردگی در نوسـان باشد.

• ترک مدرسه و بازماندن از تحصیل.
کودکانی که به وسیله ی بیماری مدت زمانی زیادی را به دور از مدرسه گذرانده اند و یا به سبب آزار هایی که به خاطر داشتن بیماری بر آنها وارد شده ناچار به ترک مدرسه و تحصیل خود می شوند. ممکن است سبب ترک مدرسه هزینه های درمانی باشد که پدر و مادر متحمل شده و نتوانند کودک خود را برای کسب علم و یادگیری به مدرسه برفرستند.
• عقب ماندگی ذهنی و جسمی.
بیماری های همچون فلج اطفال یا بیماری هایی که در کودکی ممکن است کودک دچار آن شود و به دنبال آن کودک دچار عقب ماندگی ذهنی و یا جسمی گردد.

• کاهش اعتماد به نفس
بیماری هایی که به سبب آن در عملکرد و فعالیت های کودک تاثیر منفی گذاشته و منجر به کاهش سطح عزت و اعتماد به نفس و همچنین احساس عدم بی ارزش بودن به کودک دست دهد
• بیش فعالی
طبق آمار 5 درصد از کودکان در مدرسه را شامل می شود. این اختلال در پسرها 5 برابر شایع تر از دختران است. نشانه های عمده بیش فعالی شامل تحرک و فعالیت بیش از حد و کاهش توجه و تمرکز اسـت. گرچه مـوارد فوق رفتارهایی است که تمامی کودکان، مواقعی آنها را نشان میدهند، اما درکودکان بیش فعال، این علایم به اندازهای است که در عملکرد طبیعی آنهـا در منزل، مدرسه و ارتباط با هم سالان و اطرافیان تداخل ایجاد میکند.
در این اختلال افت عملکرد تحصیلی و اختالل در برقراری روابط مناسب با اطرافیان و دریافت بازخوردهای منفی از محیط نیز منجر به کاهش اعتماد به نفس و احساس ناکامی آنـان خواهد شـد. امکان ابتال به اضـطـراب، افسردگی، اختالل سلوک، اختالل نافرمانی مقابله ای، سوء مصرف مــواد، پرخاشگری و سایر اختالالت رفتاری در کودکان مبتال به اختالل «بیشفعالی/کمتوجهی» در صورت عـدم مداخله مناسب زیــاد اســت.
هزینه ها
با توجه به بالابودن هزینه های درمان و دارو، مشکلات متعددی را برای قشر ضعیف جامعه بیشتر در بر داشته و آن عدم توانایی پرداخت هزینه های هنگفتی است که بیشتر خانوده ها توانایی پرداخت آن را ندارند و یا حتی به دلیل ناتمام ماندن دوره درمان و عدم داشتن پرداخت هزینه ،بیشتر خانواده ها اکثرا صرف نظرکرده و یا متحمل قرض و بدهی های زیادی می شوند.
گروه ما به توجه به داشتن سابقه ای حدودا 21 ساله کار با کودک و همچنین علم به داشتن تاثیرات بیماری بر روی کودکان و مشاهده آسیب های مخربش، توانسته تا حدود زیادی این آسیب ها را به حداقل برساند. کودکان امید و سرمایه های این سرزمین اند، آنها آیندگان اند بزرگمردانی که همچون خورششید می درخشند و آینده ای می سازند که به سبب آن آبادی، رونق، رشد و بالندگی این سررزمین پهناور را به دنبال خواهدر داشت.
ما اینجاییم تا با کمک به کودکان عزیزمان این آسیب ها را به حداقل برسانیم.

 

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *