پست های وبلاگ

All posts by takrahasocial.

تحصیلات در کودکان

بی سوادی به قول آمار تیاسن یکی از ناآزادی و منشا سایر بردگی ها و اسارت های فردی و اجتماعی به شمار می رود. کودکی که تحصیلات دوره ابتدایی را به پایان نمی رساند، چه…

فرهنگی آموزشی

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، کسب مهارت ها و آموزش آنها به کودکان بیش از پیش مورد لزوم واقع می شود. چرا که بدون داشتن اموخته ها و مهارت های اولیه نمیتوان به رشد…
درمان و پیشگیری از بیماری در کودکان نیازمند

درمان و پیشگیری از بیماری در کودکان نیازمند

درمان و پیشگیری از بیماری در کودکان نیازمند یکی از واجباتی است که باید به آن توجه کرد. کودکانی که آینده های این مملکت هستند و اهمیت ندادن به این موضوع خسارات جبران ناپذیری برای…